Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Alcohol

Wat is aanvaardbaar gebruik van alcohol?
Kleine hoeveelheden alcohol lijken voor veel mensen gezond. Het kan bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten, geestelijke achteruitgang en bevordert sociaal welbevinden. De grens tussen matig en teveel is vloeiend, als een sluipend proces. Een iets hogere consumptie kan voor gewoontevorming en problemen zorgen.

Aanvaardbaar alcoholgebruik is volgens de Gezondheidsraad voor een vrouw 1 glas per dag, maximaal 5 dagen per week, voor een man 2 glazen per dag, maximaal 5 dagen per week. Aangeraden wordt om 2 dagen per week niet te drinken om gewoontevorming te voorkomen. Zwangere vrouwen wordt geadviseerd geheel geen alcohol te gebruiken.

Wanneer wordt het problematisch alcoholgebruik?
Als het drinkpatroon leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen en verhindert dat bestaande problemen worden aangepakt.

Overmatig gebruik
Mannen die meer dan 10 glazen per week drinken en vrouwen die meer dan 5 glazen drinken.

Bingedrinken: Veel in korte tijd.

Een vorm van overmatig drinken is binge drinken. Dit is het drinken van grote hoeveelheden alcohol bij één gelegenheid (binge is Engels voor braspartij). U bent te typeren als bingedrinker als u als vrouw (wel eens) binnen een paar uur 4 of meer glazen en als man wel eens 6 of meer glazen drinkt. Het maakt daarbij niet uit of u 6 of 20 glazen drinkt en hoe vaak u dit doet.

Overmatig drinken wordt probleem drinken als het drinken van te grote hoeveelheden gepaard gaat met allerlei lichamelijke, psychische en sociale problemen.
Als alcohol wordt gebruikt als ontsnapping aan problemen en alledaagse spanningen en als vlucht uit de realiteit (functie).De drinker krijgt last van controleverlies en doet vergeefse pogingen om te stoppen(controleverlies) Dit kan zelfs zover gaan dat drank slechts een middel is om te overleven: er wordt louter gedronken om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan en men raakt verslaafd aan alcohol.
De functie omkeren, een andere manier vinden om met spanningen om te gaan, op basis van eigen mogelijkheden, is dan de uitdaging van de probleemdrinker. En doet recht aan het zelfrespect.

 

Wanneer heb je een alcoholprobleem? Wat is afhankelijk van alcohol?
Wie 6 tot meer glazen per dag of gelegenheid drinkt, heeft vrijwel altijd veel lichamelijke en andere problemen.
De afhankelijkheid kan lichamelijk, geestelijk of beide zijn.
1. Tolerantie. Wanneer je steeds meer van een middel nodig hebt om hetzelfde effect te kunnen
ervaren, dan is er sprake van tolerantie of gewenning. Hetzelfde is het geval natuurlijk wanneer
je steeds dezelfde hoeveelheid gebruikt, maar steeds minder effect bemerkt. Drinkers denken
dat ze steeds beter tegen alcohol kunnen, maar dit is een misverstand. Tolerantie treedt
namelijk niet op voor alle effecten van alcohol. Het reactievermogen gaat bijvoorbeeld nog
steeds even snel achteruit.
Er is sprake van lichamelijke afhankelijkheid als het lichaam protesteert wanneer het geen
alcohol meer krijgt of minder dan tolerantieniveau.
2. De onthoudingsverschijnselen bij plotseling stoppen kunnen zijn; trillen, slapeloosheid, misselijkheid, angst en soms hallucinaties of insulten.
Geestelijke afhankelijkheid betekent dat de drinker steeds sterker naar alcohol -en de
beredeneerde functie van gebruik- verlangt en zich eigenlijk niet meer prettig kan voelen zonder. (controleverlies)
3. Onvrede met eigen drinkgedrag
4. Tevergeefs willen stoppen of minderen met drinken
5. Veel tijd nodig voor herstel van de alcoholeffecten. Zo kom je er niet meer toe te sporten, tijd  
    voor hobby schiet er bij in.
6. Opgeven of verminderen van sociale en beroepsmatige activiteiten vanwege alcoholgebruik
7. Doorgaan met drinken ondanks de wetenschap dat lichamelijke of psychische problemen
ontstaan of verergeren door het alcoholgebruik. Bij alcoholafhankelijkheid is wel opgemerkt hoe
lang werk nog volgehouden kan worden.

Eenheden van borrel, bier, wijn
Alcoholconsumpties worden gemeten in "eenheden". Het maakt niet uit, welke soort drank u gebruikt. In bier, wijn, gedestilleerd en mix-dranken zit evenveel werkzame alcohol. Als u tenminste een gangbaar glas gebruikt.

Wat doet alcohol?
Alcohol komt via de maagwand en de dunne darm in het bloed terecht. Via het bloed bereikt de alcohol na ongeveer tien minuten de hersenen; vanaf dat moment bent u onder invloed en minder geremd. Mensen voelen zich vrijer.
Drank beïnvloedt namelijk eerst het limbisch systeem. In dat deel van de hersenen worden het gevoel en gedrag geregeld. Veel drank vermindert het geheugen, de coördinatie en reactiesnelheid, en het zelfkritisch vermogen. Het beoordelen van situaties gaat minder goed.
In het limbisch systeem zit ook een soort beloningsdoosje. "Als iemand een 9 haalt voor een examen, geeft dat een fantastisch gevoel, dat doosje wordt dan gestimuleerd." Alcohol prikkelt het beloningsdoosje ook. Sommige mensen voelen zich met een borrel op beter en zelfverzekerder en durven daardoor meer te zeggen.

Mogelijke klachten bij overmatig alcoholgebruik:
Bij gebruik van meer dan twee glazen per dag ontstaan vaak heel verschillende soorten klachten. Die ziekteverschijnselen zijn vrij algemeen en komen bij meerdere ziekten voor. De rol van alcohol wordt bij lichamelijke-, sociale- en psychiatrische klachten vaak onderschat. In het algemeen kan gevreesd worden voor een afname van mentale fitheid, onthoudingsverschijnselen, intoxicatie(vergiftiging)-verschijnselen, bewustzijnsstoornissen met verwardheid en onrust (delirium), geheugenproblemen (tot en met dementie), psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, seksuele stoornissen en slaapstoornissen.

DALY's ALCOHOL per 1000 inwoners

De DALY kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte: zie grafiek


Verschijnselen bij overmatig gebruik:

  • Slaapproblemen
  • Een verstoord dag- en nachtritme
  • Onregelmatig eetpatroon
  • Verminderde zelfzorg
  • Verminderde eigenwaarde, depressief
  • Stemmingsstoornissen, meer angstig of achterdochtig
  • Afspraken niet na kunnen komen , verminderde prestaties in werksituatie
  • Verminderde interesse in anderen, hobby's, activiteiten
  • Verandering in gedrag; passiever of juist meer agressie
  • Relatieproblemen