Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Autisme en Alcohol

Autisme spectrum stoornissen en alcohol

Bij de meeste mensen roept de term autisme een bepaald beeld op. Men denkt vaak aan mensen die weinig tot geen contact kunnen maken en nauwelijks praten. Autisme kan echter in verschillende vormen voorkomen. Daarom wordt er tegenwoordig eerder over autisme spectrum stoornissen gesproken in plaats van autisme.
Autisme kan zich op verschillende manieren uiten en is in de DSM lV daarom onderverdeeld in vijf verschillende groepen: autistische stoornis (autisme), stoornis van Rett, stoornis van Asperger en pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS). In de nieuwe DSM V wordt er meer beschrijvend gekeken naar sterke kanten ; bv goede intelligentie en taalvaardigheid.

Pervasieve stoornis

     is een ernstige vertraging in de ontwikkeling van diverse basale functies, zoals sociale contactname, taal, perceptie, abstractie en motoriek. Men noemt dit pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasief betekent diepdoordringend. Het gaat dus om ingrijpende stoornissen als autisme en aanverwante stoornissen.

Belangrijk daarbij is om te realiseren dat autisme geen defect is maar een vertraging. Martine Delfos en Norbert Groot schreven hierover het boek: 'Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief'

Zie hier filmpje van de NVA : wat is autisme?

Deze ontwikkelingsstoornissen hebben drie gemeenschappelijke hoofdkenmerken, waar mensen in meer of mindere mate last van hebben:
1) problemen met communicatie,
2) problemen in de sociale interactie; omgang met andere mensen, informatieverwerking, kaders
vinden/herkennen, wederkerigheid
3) herhalende rituelen en stereotiep gedrag.


Mensen met ASS kunnen moeilijk schakelen en zijn contextafhankelijk. Een vaste autisme-coach/casemanager is dan belangrijk.
Indien iemand een ASS diagnose heeft en met een alcoholprobleem bied Gripopalcohol.com in samenwerking met andere GGZ porofessionals een BGGZ en SGGZ behandeling. Met verwijzing huisarts wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.

Het reguliere en gestructureerde programma voor ontwennen of matigen van alcoholmisbruik wordt op maat en in heldere modules aangeboden met een autivriendelijke bril.


Enkele kenmerken van een autivriendelijke bril: 

* proactief met motto : hoe concreter hoe beter
* theoretisch onderbouwd, nauwkeurig luisteren, reactietijd geven biedt kansen, cliënt maakt keuzes
* met stappenplan en tools om zelfstandigheid en communicatieve redzaamheid te vergroten

@Lyda Toebes, update 08-04-2014


Lees hier een artikel over Autisme en verslaving door Bram Sizoo en Patricia van Wijngaarden-Cremers, psychiaters bij Dimence.

 

 

verslaving en autisme

 

Diagnose autisme gemist - echte verhalen.
Bijscholing autisme bij volwassenen voor psychiaters.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft toegezegd een bijscholings--module over autisme bij volwassenen te gaan ontwikkelen voor psychiaters. Zij deed deze toezegging aan het begin van de Autismeweek. Aan de vooravond van de Autismeweek presenteerde de NVA op het NVvP-congres een bundeling van ervaringsverhalen: “Diagnose autisme gemist - echte verhalen”. Lees hier het hele artikel