Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Diagnose gemist

Diagnose autisme gemist - echte verhalen.
Bijscholing autisme bij volwassenen voor psychiaters.
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft toegezegd een bijscholings-module over autisme bij volwassenen te gaan ontwikkelen voor psychiaters. Zij deed deze toezegging tijdens haar congres op 1 april 2011, aan het begin van de Autismeweek. De Nederlandse Vereniging voor Autisme is hier erg blij mee.
Aan de vooravond van de Autismeweek presenteerde de NVA op het NVvP-congres een bundeling van ervaringsverhalen: “Diagnose autisme gemist - echte verhalen”. Achter deze titel schuilen aangrijpende verslagen van mislukte relaties,vastlopen in werk, en vooral het niet begrijpen van de wereld om hen heen.
Dat veel psychiaters en psychologen in de praktijk helemaal niet herkennen, komt omdat autisme tot voor kort geen deel uitmaakte van de opleiding. De kennis ontbreekt, of professionals blijven hangen in vooroordelen over autisme. Bijvoorbeeld: “Hij kijkt me aan, dus deze meneer zal wel geen autisme hebben”.

“Veel mensen met autisme krijgen door foute diagnoses verkeerde zorg in de psychiatrie. Bij ondeskundige begeleiding kunnen deze mensen erg angstig en zelfs agressief worden”, aldus Fred Stekelenburg, directeur van de NVA. ”Psychiaters in de volwassenenzorg zouden er goed aan doen om informatie in te winnen bij hun collega’s uit de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Die zijn op het gebied van autisme hun vakbroeders ver vooruit”.

De NVA riep de NVvP op om nu te gaan samenwerken en bijscholingstrajecten voor psychiaters en psychologen aan te bieden. Deze zouden in 2012 van start kunnen gaan. De NVvP werkt op dit moment samen met het NIP en het Trimbosinstituut aan nieuwe richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met autisme. Ook de NVA is hierbij betrokken. Naar verwachting zijn deze richtlijnen in 2012 gereed. De bijscholing kan dan volgens deze nieuwe richtlijnen worden ingevuld.