Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Plan van aanpak-Gripopalcohol.


Wat is de winst van het oplossen van een alcoholprobleem?

Wat zal er anders zijn in uw leven als u mindert of geheel stopt met overmatig alcoholgebruik?

  • Alcoholgebruik minder dan 3 eenheden per dag
  • Goed slapen, fitter voelen
  • Helderder denken, betere concentratie
  • Voelt zich prettiger, meer zelfvertrouwen
  • Betere zorg voor zichzelf, tijdsplanning, oplossingsgerichte vaardigheden vergroot
  • Inzicht in eigen gedrag en verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen
  • Herstel van contacten/ steun vanuit netwerk
  • Zinvolle dag/ vrije tijdsbesteding/sport
  • Bewuster verbinding maken met eigen voorkeuren voor kwaliteit van leven

Grip op alcohol: Meer balans, meer zelfcontrole en minder stress = mentale fitheid.
Stapsgewijze en deskundige begeleiding om uw alternatieven en oplossingsgerichte vaardigheden in de plaats te zetten van de functie van alcohol. Het persoonlijk contact samen met het online gedeelte is een combinatie van het beste uit 2 werelden. Het non verbale contact blijft behouden en het online gedeelte geeft mensen meer regie over hun eigen behandeling.
Leeftijdscategorie tussen 18 jaar-60 jaar. Speciaal programma voor mensen met autisme en voor 55+.
Op particuliere basis, PGB of mogelijke vergoeding uit de Zorgverzekeringswet, met verwijzing huisarts.

Basismodules

1. Bewustwording invloed en functie alcohol. Omkeren functie. Rechtdoor of rechtsom?

2. Zelfcontrole, inzicht in functie alcoholgebruik, stellen van doelen, bewuste zelfzorg, uitzicht op lichamelijk herstel en mentale fitness

Vervolgmodules

1. Denken: evenwichtig, vergroten oplossingsgerichte vaardigheden.

2. Gevoel : milde aandacht, accepteren, voldoening

3. Noodplan: valkuilen, omgaan met risicogedachten/situaties, omgaan met trek

4. Ontspanning en inspanning, planning zinvolle activiteiten.

5. Sociale vaardigheden: bestaansrecht, grenzen ontdekken, verleggen, mee leren omgaan.

klik hier voor de Grip op alcohol folder