Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Partner/familie

Partner / Familie / Alcoholprobleem

  • Hebt u wel eens afspraken verzet of afgezegd vanwege het drinkgedrag van uw partner?
  • Lost u wel eens problemen op voor de drinker terwijl hij of zij dat eigenlijk zelf zou moeten doen?
  • Welke invloed heeft het drankgebruik van uw partner op de sfeer bij u in huis?
De grip verliezen op het alcoholgebruik heeft (grote) invloed op minimaal 4 personen in de directe omgeving van een persoon. Niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van de partner en de rest van het gezin raakt uit balans: iemand kan zijn werk verliezen, sociale contacten nemen af uit angst, schaamte of depressie. De partner wordt zo mede-afhankelijk/ raakt verwikkeld met (co-dependent) het drinkgedrag van de ander. Ontwikkelt patronen die niet opbouwend zijn voor zelfrespect of goede zelfzorg.
De drinker is zelf verantwoordelijk, zal er zelf iets aan moeten doen. Als u, als partner van, op bovenstaande vragen met "ja" moet antwoorden is er een grote kans dat u zich aan hem/haar aanpast of uw eigen overlevingspatronen in stand houdt. Aanpassen aan de situatie betekent voor u veelal inperking van leef -en spreekruimte. Zowel voor de probleemgebruiker als voor de partner/omgeving geldt dat u zich kunt aanmelden voor advies of begeleiding.
 
De rol van familie
Het komt voor dat iemand niet ziet dat hij een probleem heeft of geen hulp wil. Dat leidt voor familieleden tot dilemma's en lastige situaties. Informeer bij Grip op alcohol, welke oplossingen er zijn of hoe om te gaan met die situatie. Ook als 'partner van' kunt u zich aanmelden voor ondersteuning.
Aan de andere kant kunnen partner en gezinsleden ook te maken hebben met het ontstaan of het in stand houden van het probleem. Dan moeten de andere leden van het gezin ook iets veranderen in hun leven, wil het probleem werkelijk opgelost worden. Bepaald gedrag blijkt van invloed op de problematiek of op het in standhouden ervan.
Verder is de kans groot dat een partner zelf in de problemen komt, omdat hij/zij zichzelf voorbij loopt, geen rust krijgt. De partner moet vaak leren om voor zichzelf te zorgen. Dat kan door allereerst zelf ook goed geïnformeerd te zijn over het probleem, door niet teveel over te nemen van de partner, want dat houdt soms dingen in stand. Daarnaast blijkt het van belang om contacten buiten het gezin te onderhouden. Ook lotgenotencontact met andere familieleden wordt vaak als ondersteunend ervaren.

Voor ouders
: alcohol en opvoeding; zie tips op alcoholinfo.nl

Aparte aandacht vragen kinderen van ouders met psychische of problemen met alcohol. Zij komen vaak in de
knel, en hebben een grote kans zelf later psychische problemen te krijgen.
Aparte programma's voor deze groep van kwetsbare kinderen worden aangeboden onder de naam
KOPP/KIPIZIVERO.