Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Verwijzing artsen

Wat doet Grip op alcohol?

 • Vroegtijdig hulp verlenen aan mensen waarbij het leven tijdelijk of al langer uit balans is geraakt en er sprake is van overmatig middelengebruik, angst -of paniekklachten, autisme, stress of vermijding.
  Educatie, advies, individuele training en ondersteuning bieden met concrete tools afgestemd op deze doelgroep.
 • Speciaal aanbod voor mensen die zich moeilijk kunnen aanpassen aan -plotselinge- veranderingen in de privé -of werksituatie.
 • Dit zorgvraaggerichte aanbod is laagdrempelig. Niet minder dan nodig, niet meer dan noodzakelijk.
 • Met behoud van eigen regie vindt de begeleide zelfhulp plaats in het Zorggebouw Houten. Advies en systemisch coachen van partner of direct betrokkene na overleg.
 • Screening op ADHD/autisme of verwijzing voor diagnostiek is mogelijk.

Verwijzing
Neemt u of uw cliënt contact op met Grip op alcohol.com voor het maken van een eerste afspraak. Het is gebleken dat de motivatie voor het accepteren van hulp bij matigen van alcoholgebruik groter is als de eerste stap voor verwijzing samen of via bemiddeling met de huidige zorgverlener wordt gedaan.

Gripopalcohol.com werkt samen met (BIG-) geregistreerde professionals, waaronder een directe samenwerking met dhr. R. Albrecht, klinisch psycholoog, GZ Psycholoog mevr. E. Pijpers en mevr. L.Schermers via 1np.NL en dhr. H. van den Berg, Verpleegkundig Specialist GGZ.

Wat biedt Grip op alcohol aan verwijzer?

Gratis bespreekschema's en screeningsinstrumenten.
Bijdrage aan h
et vergroten van het draagvlak voor vroegsignalering van overmatig alcoholgebruik.
Vermindering van werkdruk bij huisartsen bij cliënten met veelvuldig consulten bij huisartsen met onverklaarbare somatische klachten en psychische problemen.

Signalen van overmatig drankgebruik:

Een verstoord dag- en nachtritme

 • Onregelmatig eetpatroon
 • Vermoeidheid, slecht slapen, stressklachten
 • Verminderde zelfzorg
 • Verminderde eigenwaarde, somber
 • Stemmingsstoornissen, meer angstig of achterdochtig
 • Verminderde prestaties in werksituatie
 • Verminderde interesse in anderen, hobby's, activiteiten
 • Verandering in gedrag; passiever of juist risicovoller, meer agressie
 • Relatieproblemen

 

Vroegsignalering: alcoholproblematiek roept bij zorgverleners vaak stereotiepe beelden op van zware probleemdrinkers aan wie weinig eer te behalen valt. Om die reden is dit een onderwerp dat zij liever vermijden. Als u als zorgverlener het lastig vindt om een vermoeden van overmatig alcoholgebruik te bespreken, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een (gratis) bespreekschema of kijk op de pagina van Verwijskompas.
Vaak is een beperkte interventie of handreiking voor verwijzing al voldoende voor een aanzet tot gedragsverandering. Hieraan is wel degelijk eer te behalen en begeleiding bieden is noodzakelijk.
Voor het overgrote deel zijn cliënten met problematisch alcoholgebruik geen alcoholisten met ernstige moeilijkheden in werk of gezin. Het zijn doorgaans gewone, goed functionerende mensen. Zonder Plan van Aanpak lopen zij echter wel het risico in een dergelijke probleemsituatie terecht te komen. Zie ook Gevolgen van alcohol op werk
Hoe eerder het alcoholprobleem wordt (h)erkend, hoe meer mogelijkheden voor herstel !

Vernieuwend praktijkvoorbeeld.
Gripopalcohol is een Vernieuwend praktijkvoorbeeld: Zie interview door De nieuwe praktijk; een initiatief van LHV, NHG en het ministerie van VWS

Doel:

 • Het vroegtijdig signaleren van mensen met alcoholproblemen en zorgverleners motiveren tot verwijzen naar adequate hulp.
 • Patiënten motiveren tot laag-risico gebruik, het matigen of ontwennen van overmatig alcoholgebruik
 • Begeleide Zelfhulp bieden voor herstel van balans, structuur of zelfzorg en het vergroten van oplossingsgerichte vaardigheden, liefst voordat patiënt met overmatig alcoholgebruik in de afhankelijkheids- fase terechtkomt.


Algemeen programma aanbod (zowel basis GB-GGZ als S-GGZ modules)
Signaleringsgesprek
: inventariseren invloed van alcohol, perspectief en mogelijke alternatieven

 • Intake: screenen van disbalans en mogelijkheden voor herstel, inclusief online- of mailopdrachten gericht op vergroten inzicht, motivatie of sterke kanten
 • Doelenplan / behandelovereenkomst
  - Effectief en bewust omgaan met alternatieven: zelfzorg, structuur en vergroten van
  oplossingsgerichte vaardigheden.
  - Fase matigen of ontwennen
  - Informatie en steun aan het systeem
  - Valkuilen en Terugvalpreventie
  - Ontspanningsoefeningen
  - Sociale vaardigheidstraining
 • Nazorg/ Follow-up contact

Grip op alcohol is een uitbreiding van keuze voor mensen die:

 • erkennen de grip kwijt te zijn op het alcoholgebruik, doch liever niet kiezen voor de gang naar een verslavingskliniek.
 • of reeds in hulpverlening zijn en niet die resultaten boeken die men verwacht, waarbij na een tijdje blijkt dat er sprake is van risicovol en/of probleemdrinken.
 • Partners/naasten zijn van probleemdrinkers
 • Ouders met schoolgaande kinderen, ondernemers, werknemers in de buitendienst, in creatieve beroepen.
 • Voor 55+ een speciaal programma met aandacht voor de beleving van het ouder worden en kwaliteit van leven in het hier-en-nu en zelfmanagement.